Bokningsläget feb-mars 2022

Så var det äntligen klart med pandemin och restriktionerna, får vi hoppas 🙂

Jag har som jag tidigare skrivit en del privata angelägenheter som försvårar för mig både att ta mig an klienter, och att ange hur lång väntetiden är.

Men jag jobbar på och tar in klienter lite eftersom, när det går.

Jag vill bara var tydlig med att jag har svårt att ange ens en ungefärlig väntetid. Ledsen att jag inte kan erbjuda mer just nu.

Så välkommen att anmäla dig på väntelistan, om du är införstådd med att det kan dröja ett litet tag.

Önskar en trevlig vår /Daniel

In English

Du to some private circumstances, it is more difficult for me at the moment to accept new clients. And also to give estimates of the waiting time. Please e-mail me if you want to be on my waiting-list or if you have any inquiries. /Daniel