Gratis stresshanteringskurs

Gratis stresshanteringskurs

Under februari-april kommer jag och Anna Jacobsson, lärare att hålla en stresshanteringskurs enligt ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Den kommer att vara gratis, eftersom det är en del av en utbildning vi går att hålla kursen. Konceptet har mycket bra resultat när det gäller att hjälpa människor att bättre hantera stress och livets påfrestningar, och det bygger på en kombination av KBT (kognitiv beteendeterapi) och österländska traditioner, såsom mindfulness/medveten närvaro. Mer information finns på ActAtWork.se.