Självkänsla

Hindras du av en sviktande självkänsla?
Upplever du att du inte kommer till din rätt i livet?

Kanske upplever du:

  • Rädsla att uttrycka din vilja om det kan störa någon annan?
  • Att du blir alltför tillbakadragen eller begränsad i sociala sammanhang?
  • Problem att fatta stora och små beslut?
  • Att ofta jämföra dig med andra och känna att du själv brister på något sätt?

Det finns hjälp att få!


Jag är legitimerad psykolog och arbetar med integrationsterapi, en ny psykoterapimetod. I mitt arbete träffar jag ofta människor med bekymmer av detta slag. Många har provat olika metoder och terapier men känner inte att de blivit hjälpta av dessa.

Orsakerna

Mitt arbete grundar sig på att de flesta av oss har varit med om att inte få våra behov mötta som barn. Det kan handla om såväl tydliga trauman såsom våld inom familjen, eller ”mindre” händelser såsom att förälderns blick inte möter barnets blick när barnet har något viktigt att berätta.

När detta händer är barn underlägsna i förhållande till vuxenvärlden och utgår från att de vuxnas agerande är ”perfekt”. Detta gör att när barnets behov inte blir mötta, så tror barnet att det är det själv som det är fel på. Barn har inte vuxnas förmåga att se att saker kommer att gå över och bli bättre, utan lever mer i nuet, på gott och ont, vilket gör att barn upplever känslor och kränkningar som mycket mer överväldigande än vad vuxna gör.

För barnet gör den här tanken, att ”det är mig det är fel på”, att de kan överleva och växa upp. Men för den vuxne leder det till problem, såsom i de inledande exemplen ovan. Med åren kan det dåliga självförtroendet mer och mer bli som en hindrande våt filt över tillvaron som leder till att man tar mindre initiativ, och tar för sig mindre av livet, vilket gör att man gradvis mår sämre. En dålig cirkel, helt enkelt.

Hur man kan må bättre

Integrationsterapi är unikt i att det är en terapi där vi både fokuserar på att förändra beteendemönster i nuet, och på att arbeta med de negativa känslor som är kopplade till det vi upplevde som små. Detta dubbla fokus gör terapin mycket effektiv, och även de som känner sig som ”hopplösa fall” kan på relativt kort tidtydliga förbättringar i sina liv.

Vad man kan förvänta sig

De som levt en tid med sådana är problem kan ofta hamna i en position där de begränsande beteendemönstren leder till att hela livet blir begränsat på något sätt. När man både börjar ta itu med att bryta mönstren och arbetar med känslorna som orsakar problemen, kan man känna att livet vänds i en positivare riktning och man börjar kunna ta för sig av allt det goda som tillvaron ger. Livet karakteriseras inte längre av begränsningar och rädslor utan av att realisera det man vill och drömmer om.

Vill du komma bättre till din rätt i livet?
Då kan integrationsterapi med mig vara ett alternativ

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig:

  • Meddela din e-postadress så skickar jag artikeln ”Integrationsterapi och bristande självkänsla”.
  • Jag har också gjort en video där jag pratar lite om självkänsla: