Terapi

Om integrationsterapi

In your life expect some trouble
But when you worry
You make it double
Bobby McFerrin

Utgångspunkter:
Integrationsterapi tar avstamp i det faktum att många av oss inte fått våra behov mötta som barn. För att kunna överleva och växa upp har vi därför utvecklat olika mindre konstruktiva tanke- och beteendemönster. Exempel kan vara dåligt självförtroende, skam, överprestation, ilska, bitterhet, rädslor och social isolering. Vi kallar dessa mönster för försvar.

Försvarsreaktioner

Det kan vara så att vi befinner oss mitt i vår vardag och känner oss kompetenta och ”vuxna”, men så råkar vi möta en symbolladdad situation, som liknar något som hänt i  barndomen, och detta gör att vi kastas in i ett försvar. När vi är där har vi svårt att agera adekvat på omgivningen. Man kan till exempel få en mycket stark känsla av att det är bråttom att ens behov blir mötta, att det absolut inte kan vänta, men sedan när man lugnat sig, inser man att det inte var så bråttom som det först kändes. Känslan av bråttom blir ett problem om den exempelvis får oss att gå och tjata på vår chef om att lösa ett visst problem, när det i själva verket kan vänta till ett lämpligare tillfälle.

Tre faser

I terapin börjar vi med att kartlägga hur klienten använder olika försvar i sin vardag. Sedan i nästa steg arbetar vi på att bryta försvaren och agera annorlunda. Under dessa två inledande faser blir klienten mindre ”fastlåst” i försvaren och kommer gradvis mer och mer i kontakt med känslor från barndomen. Under den tredje fasen släpper klienten fram känslorna från barndomen, vilket hjälper en att ytterligare bryta försvaren och närma sig en mer ”vuxen” livshållning.

Mailar du mig så skickar jag artikeln ”integrationsterapi och bristande självkänsla”