Välkommen till Daniel Kraft – psykolog i Stockholm!

Trött på att må dåligt?

Här finns en lösning som faktiskt hjälper!

Jag är legitimerad psykolog och arbetar med integrationsterapi.
Människor kommer till mig och får hjälp med problem såsom:

 • Bristande självkänsla
 • Depression och nedstämdhet
 • Medberoende
 • Relationsbekymmer
 • Trauma och brister i uppväxten
 • Frågor kring vad man vill med sitt liv och vart man är på väg

Hur?

Integrationsterapi är en metod där:

 • Klienten får hjälp att se över och förändra sina beteendemönster
 • Vi tar hand om och bearbetar svåra känslor som härstammar från det förflutna.

Arbetet sker i tre faser, där fas ett (självobservation) och fas två (vända mönster) har stora likheter med arbetssättet i kognitiv beteendeterapi (KBT). I den tredje fasen arbetar vi med känslor och individens historia. Vi arbetar alltså både med det konkreta i vardagen och ”på djupet” med känslor och deras ursprung. Detta dubbla fokus gör att långvariga bekymmer kan förbättras relativt fort.

Varför?

Viktiga fördelar med detta arbetssätt är:

 • I terapin fokuserar vi på de problem som gör att klienten kommer till terapin. Samtidigt lär sig klienten verktyg som han/hon kan använda i jobbiga situationer resten av sitt liv.
 • Klienter som provat olika metoder och terapier med bristfälligt resultat, kan här verklig hjälp.
 • Stor vikt läggs på barns situation och barns behov, vilket gör att föräldrar här kan få bra hjälp när de känner att goda avsikterna inte räcker ända fram med barnen
 • Terapin utgår från viktiga värden såsom närvaro och respekt

Historia

Metoden är utvecklad av Jean Jenson och Ingeborg Bosch, och är bland annat inspirerad av Alice Millers tankar. Integrationsterapi har de senaste åren vuxit snabbt i Holland och Frankrike.

Vill du veta mer?

Mer information om min verksamhet finns här på hemsidan.

Anmäler du din e-mailadress under ”kontakt” så skickar jag artikeln ”Integrationsterapi och bristande självkänsla”.

Kontakta mig gärna på telefon 0763 – 15 18 88 eller e-posta till info@psykologdanielkraft.se.