Bokningsläget 2015

Bokningsläget 2015

Tyvärr så har jag den senaste tiden fått mycket att göra, och denna trend har fortsatt, så för närvarande är väntetiden ca 6-8 veckor. Ledsen för detta, jag vet att man oftast vill börja på en gång när man bestämt sig för att göra förändringar i sitt liv.

Två böcker som kan vara intressanta att läsa under väntetiden är ”Att återerövra sitt liv” (av Jean Jenson), och Lyckofällan (Russ Harris). Båda dessa böcker berör hur jag arbetar i terapi.

Missa inte heller artikeln om FAP, som jag håller på och vidareutbildar mig inom: http://www.bellevuereporter.com/news/283904971.html

Uppdatering april 2015

Jag har tyvärr fortsatt ganska mycket att göra, så de senaste nybesökstiderna före sommaren kommer snart att hinna försvinna, jätteledsen för detta. Hör gärna av dig så ska jag berätta hur det ser ut med möjligheterna att börja terapi (150407).
Hälsningar Daniel