Länkar

Länkar

Integrationsterapi
Det känsliga barnet min blogg
Att återerövra sitt liv av Jean Jenson, boken som beskriver integrationsterapi
Ingeborg Boschs sida
Alice Millers hemsida
Reflektioner och speglingar blog om Miller, Jenson och Boschs tankegångar

Kärleksrelationer
Följande koncept har grundtankar som ligger nära integrationsterapi:
Imagoterapi
Och här finns en video om Emotionally Focused Couples Therapy

Föräldraskap
Jesper Juuls family lab
Nära föräldrar
Natural Child project
Aletha Solters Aware Parenting Institute
Faber och Mazlich som skrivit boken ”How to Talk so Kids Will Listen and Listen so Kids will Talk”
Playful Parenting med Lawrence Cohen

Läkemedel/psykofarmaka
Min psykologuppsats: En kritisk diskursanalys av Depressionslinjen
Peter Breggin författare, läkare och aktivist mot psykofarmaka m.m.

Självhjälpsgrupper:
Att delta i självhjälpsgrupper kan komplettera och ibland ersätta psykoterapi
Fenix självhjälpscentral
ACA 12-stegsgrupper för personer uppvuxna med beroende eller i en dysfunktionell familj
Mansjouren
Alla kvinnors hus
Källan för anhöriga till psykiskt sjuka
Svenska Ångestsyndromsällskapet Har också länklista till andra föreningar

Samarbetspartners
Integratieve therapeuten kollegor i Holland
Functional Analytic Psychotherapy i Seattle