Ny kurs i stresshantering

Kurs i stresshantering

Nu kommer en ny kurs i stresshantering – välkommen att anmäla dig – OBS först till kvarn!

Kursen baseras på ACT – Acceptance and commitment therapy, se vidare på
ActAtWork.se. Den ges till självkostnadspris, 350 kr, Anledningen att jag ger den till denna låga kostnad är att jag vill öva mig och slipa på framförandet av kursen. Kursen har
mycket bra forskningsstöd.

Tider: 18.00-21.00 tisdagarna 29 maj, 12 juni, 28 augusti, 11 september.
Plats: Kungsholmsgatan 19 (min mottagning)
Lärare: Psykolog Daniel Kraft
Kostnad: 350 kronor; inkluderar en mindfulness-CD, åhörarkopior, lokal samt
fika/mackor varje kurskväll.
Anmälan: Snarast till daniel@dkraft.se – först till kvarn – den förra
kursen blev snabbt fulltecknad!

Kursen är ganska komprimerad så man förväntas kunna närvara alla gånger.

OBS kursen gavs 2012, och sedan dess har jag börjat jobba med andra saker, fortfarande ACT-relaterat, dock.
Se mina kollegor för info om nya kurser:
http://good-work.se/
http://livskompass.se/
Hälsningar Daniel