Psykologer m.m.

Psykologer, psykoterapeuter och andra

Det finns många olika termer inom detta område. Här kommer några förklaringar:

Psykolog

En psykolog har fem års högskolestudier i psykologi plus ett års praktisk tjänstgöring. Psykologer arbetar med utredning och behandling, bland annat. De flesta arbetar inom psykiatrin, skolor eller andra landstingsområden såsom habilitering.

Psykoterapeut

För att bli psykoterapeut behöver man först ha en människovårdande grundutbildning (t.ex. sjuksköterska, socionom eller präst). Sedan går man sex år på halvfart, dvs sammanlagt tre års högskolestudier. Denna utbildning kallas ofta ”steg 1” och ”steg 2”.

Psykiater

Psykiater är en specialisering inom läkaryrket. Det vill säga: när läkare har arbetat några år, kan de välja en specialisering, och väljer de psykiatri, så får de gå en specialistutbildning och då får de titeln psykiater.

Vissa psykiatrar har påbyggnadsutbildning som psykoterapeuter, och arbetar med psykoterapi, men många har ett mer ”medicinskt” perspektiv och arbetar med läkemedelsbehandling och liknande.

Legitimation

Psykolog, psykoterapeut och läkare är i Sverige skyddade titlar vilket innebär att endast de personer som erhållit legitimation får använda titeln. De står under socialstyrelsens uppsikt och måste följa hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär journalplikt.

Självklart har dessa yrkesgrupper också tystnadsplikt.

Psykoterapi

De grupper som officiellt i Sverige har behörighet att utföra psykoterapi är psykologer och psykoterapeuter.

Andra yrkesgrupper

Det finns också andra grupper på marknaden som arbetar med samtal och hjälp med psykologiska problem. Coacher och samtalsterapeuter är sådana exempel. Många av dessa har utbildning inom en gren som inte anses så accepterad i Sverige såsom gestaltterapi, NLP eller psykosyntes. Eftersom de inte har ”officiell” legitimation kallar de sig ofta ”auktoriserade” samtalsterapeuter eller liknande.

Jag tänker personligen att de flesta av dessa säkert är seriösa och har bra resultat. Som jag förstått det är gestaltterapi och psykosyntes i Storbritanien på ett annat sätt jämställt med annan psykoterapi, medan dessa former hos oss inte riktigt accepterats av den konventionella vården. Så i Sverige finns nackdelen att dessa grupper inte står under Socialstyrelsens kontroll.